היישוב המוביל לחופשה צימרים ברמות כנסו לבדוק RRR

Witold Gombrowicz

 Imiona i nazwisko:

Witold Marian Gombrowicz

Data i miejsce urodzenia:

4 sierpnia 1904, Małoszyce

Data i miejsce śmierci:

25 lipca 1969, Vence

Ważne dzieła:

Ferdydurke, Bakakaj,

Trans-Atlantyk, Dzienniki,

Kosmos, Pornografia,

Ślub, Operetka